مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور برچسب

خطرات بیوپسی هسته‌ای پستان

درباره ی بیوپسی هسته‌ای پستان چه میدانید؟ مزایا ، معایب و خطرات

درباره ی بیوپسی هسته‌ای پستان چه میدانید؟ مزایا ، معایب و خطرات بیوپسی هسته‌ای پستان چیست؟ بیوپسی هسته‌ای پستان ، جایی است که در آن یک سوزن مخصوص وارد پستان می‌شود تا نمونه کوچکی از بافت پستان را از قسمت مربوطه بردارد تا بتواند برای…