مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور برچسب

بیوپسی هسته

درباره ی بیوپسی هسته‌ای پستان چه میدانید؟ مزایا ، معایب و خطرات

درباره ی بیوپسی هسته‌ای پستان چه میدانید؟ مزایا ، معایب و خطرات بیوپسی هسته‌ای پستان چیست؟ بیوپسی هسته‌ای پستان ، جایی است که در آن یک سوزن مخصوص وارد پستان می‌شود تا نمونه کوچکی از بافت پستان را از قسمت مربوطه بردارد تا بتواند برای…

بیوپسی کبد تحت هدایت تصویر چیست؟

بیوپسی کبد تحت هدایت تصویر چیست؟   بیوپسی کبد تحت هدایت تصویر یک روش است که در آن سلول های کبدی با یک سوزن که به طور مستقیم به داخل کبد از طریق دیواره شکم و فضای معده وارد میشود، برداشته و بررسی می شود. دلیل درخواست این آزمون این است که دکتر…