مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور دسته بندی

ماساژ درمانی

یکی از راه های درمانی ، ماساژ درمانی است. ماساژ درمانی عبارتست از دست ورزی بر روی بافت های نرم بدن. این درمان به رهایی از استرس و فشار عضلانی و درد ناشی از صدمات و سرعت بهبود ناراحتیهای حاد و مزمن كمک میکند.

در این قسمت از سایت ، مقالات مرتبط با ماساژ درمانی را با هم مطالعه میکنیم. این مقالات شامل مقالاتی هستند که روش های ماساژ درمانی ، فواید ماساژ درمانی و شیوه های انجام ماساژ درمانی را مورد بررسی قرار میدهند.