مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور دسته بندی

پوست ، مو و زیبایی

در این بخش از مجله ، به بررسی نحوه ی کارکرد تجهیزات پزشکی پوست ، مو و زیبایی میپردازیم. موارد استفاده ی تجهیزات پوست ، مو و زیبایی را بررسی میکنیم. بیماری های مرتبط با تجهیزات پوست ، مو و زیبایی را مطالعه کرده و با موارد مصرف پوست ، مو و زیبایی آشنا میشویم.