مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور دسته بندی

ارتوپدی

در این بخش از مجله ، به بررسی نحوه ی کارکرد تجهیزات پزشکی ارتوپدی میپردازیم. موارد استفاده ی تجهیزات ارتوپدی را بررسی میکنیم. بیماری های مرتبط با تجهیزات ارتوپدی را مطالعه کرده و با موارد مصرف ارتوپدی آشنا میشویم.