مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور دسته بندی

بیماری های خاص

مجله پزشکی باهیکا ، با هدف ارائه ی اطلاعات مفید در رابطه با بیماری های خاص و شناسایی بهتر این بیماری ها و مقابله با آنها ، این بخش از مجله را به بررسی و شناخت بیماری های خاص اختصاص داده است.