مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور دسته بندی

روابط و سلامت جنسی

در این بخش ، مقالات علمی درباره بهداشت جنسی و فعالیت های جنسی و زناشویی ، مشکلات جنسی ، سرد مزاجی و گرم مزاجی جنسی و .. را خواهیم خواند؛ رفتار های جنسی سالم و ناسالم را خواهیم شناخت و تمام مواردی که به روابط جنسی زناشویی مربوط میشود را با هم مرور خواهیم کرد.