مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور دسته بندی

سلامت عمومی

در این بخش با عوامل موثر بر سلامت عمومی افراد آشنا میشویم. آیا میخواهید بدانید چه عواملی بر سلامت عمومی هر فردی موثر است؟ چه راه هایی برای افزایش سلامتی وجود دارد؟ سلامتی چگونه به خطر می افتد؟ پس مطالب این بخش را مطالعه کنید.