مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور دسته بندی

بهداشت دهان و دندان

مجله پزشکی باهیکا ، در این بخش راهنمایی های مفید و علمی در مورد بهداشت دهان و دندان های جوانان و بزرگسالان را ارائه میدهد. همچنین مشکلاتی که به هنگام عدم رعايت بهداشت دهان و دندان (عدم استفاده از مسواك و نخ دندان) در زمان مناسب ایجاد میشود را مورد بررسی قرار میدهد.